Theaterworkshops

Een theaterworkshop is een effectieve werkvorm die jongeren ervaren als een welkome afwisseling binnen het lesprogramma. Onze theatermakers en dramadocenten betrekken in de workshops de leerlingen actief bij verschillende onderwerpen. Leerlingen worden uitgedaagd hun creativiteit in te zetten en leren zo om op een nieuwe manier verbanden te leggen, zich te verplaatsen in een ander en om alternatieve oplossingen te bedenken. Theater is een prachtig oefengebied voor de werkelijkheid en kan handvatten bieden om goed om te gaan met verschillende (sociale) situaties.

Interesse in een workshop? Neem dan contact met ons op om te overleggen.